Skip to the main content

Corona-protocol

Voor het spelen op de live-bridge-avonden van BC Leusden geldt het volgende protocol

Algemeen

 • Deze praktische regels zijn voor uw en onze veiligheid. Het is ieders verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Ook als u reeds volledig gevaccineerd bent. Gezond verstand staat voorop.
 • Voorkom zoveel mogelijk loopbewegingen en andere vormen van contact.
 • Respecteer de aangegeven looprichtingen. Ook bij het toiletbezoek.
 • De tafels en vooral de stoelen blijven staan waar ze staan aan het begin van de avond. Maximaal 4 personen aan één tafel: ook vóór en nà het bridgen. Ook na afloop geen verplaatsing van tafels en stoelen.
 • Iedereen aanwezig in de zaal blijft zitten: dus niet als groepje ergens staan praten. Alleen lopen voor wisselen van tafels, toiletbezoek (en zo beperkt mogelijk) roken.
 • Houd voldoende afstand. Na het bridgen geldt overal de 1,5 meter-regel (tenzij “één huishouden”).

 

Vóór het spelen

 • Alleen leden die volledig gevaccineerd zijn, dan wel een negatief testbewijs kunnen overleggen, kunnen deelnemen aan het live bridgen. Bovendien bent u vrij van klachten.
 • Maak uw eigen afweging of u komt. Blijf thuis bij ook maar de minste klachten die op Corona kunnen wijzen.
 • Een gezondheidscheck (zie de bijlage Gezondheidscheck Rijksoverheid) en registratie is verplicht.
  Formeel is BC Leusden verplicht om bij elk betreden van onze speelzaal bij iedere speler een gezondheidscheck uit te voeren, met daarbij behorende registratie van de antwoorden om vervolgens bij een “verkeerd” antwoord die persoon de toegang tot de speelzaal te weigeren.
  Maar, omdat dat in onze praktijk niet uitvoerbaar is, gaan wij er vanuit dat elke speler elke week weer voor bridgen bij zichzelf de in die gezondheidscheck voorgelegde vragen beantwoordt en zijn/haar conclusies trekt.
  Ons uitgangspunt is daarom dat elke speler door de speelzaal te betreden (impliciet) verklaart dat hij/zij volgens de gezondheidscheck zonder gevaren onze speelzaal mag betreden.
 • We doen een moreel appel op eenieder om deze gezondheidscheck serieus toe te passen.
 • Wanneer u inschrijft voor het live bridgen geeft u daarmee expliciet aan, aan deze voorwaarden te voldoen.
 • Mocht u niet aan deze voorwaarden voldoen, blijf dan thuis en kom niet naar De Til.
 • Niet op tijd aangemeld (de avond tevoren, tot 19.30 uur) betekent: niet spelen.
 • Bij binnenkomst ontvangt u uw paar- en tafelnummer. Ga direct naar uw (eerste) eigen tafel toe.
 • Ga niet naar de bar en blijf niet “ergens” praten met anderen.

 

Rondom de bar

 • In het gebied bij de bar geldt de 1,5 m-regel. Loop niet naar de bar als er meerdere mensen staan.

 

Aan de speeltafels/tijdens het bridgen

 • Op tafel staan ontsmettingsmiddelen. Gebruik die!
 • Wisselen alleen op een teken van de WL. De aanwijzingen van de WL gaan boven de klok.
 • Gedurende de hele avond vult maar één persoon de kastjes: de Noord-speler.
 • Na het invullen toont Noord de ingevulde BridgeMate aan zijn linker tegenstander.
 • Bij instemming accepteert Noord de invoer. De OW-spelers raken de kastjes niet aan.
 • Iedere speler houdt zijn eigen biddingbox. Neem dus uw biddingbox mee bij het wisselen van tafel.
 • Noord/Zuid blijven de hele zitting aan de zelfde tafel zitten, Oost/West wisselen steeds van tafel.
 • Aan het eind van elke ronde worden de gespeelde boards op de rand van de tafel gelegd zodat de wedstrijdleiding ze kan verwisselen.

 

Na afloop van het spelen

 • Na afloop van het spelen ruimen de spelers het materiaal op, door dit op de rand van hun tafel te zetten.
 • Ga niet zelf met het spelmateriaal lopen. De organisatie regelt het verder opbergen van het spelmateriaal.
 • Na het spelen zijn de gebruikelijke “horeca-regels” (waaronder de 1,5 meter-eis) van toepassing.

 

Corona-officials/gedelegeerde bevoegdheid

 • Elke avond zal een bestuurslid als Corona-official in de speelzaal op de naleving van de hier gestelde regels toe zien.
 • De barmedewerkers handhaven de eigen regels.
 • U dient alle aanwijzingen van de Corona-official zonder tegenwerpingen op te volgen.
 • Indien u zich (bijvoorbeeld door onachtzaamheid, enthousiasme of hoe dan ook) niet aan deze regels houdt, volgt een waarschuwing. In geval van hardnekkige overtreding kan dit tot uitsluiting leiden.
 • Ga niet in discussie met de Corona-official. Bent u het niet eens met de aanwijzingen van de Corona-official, wend u dan tot het bestuur.
 • Kunt u zich niet vinden in deze regels, dan bent u niet welkom. Blijf dan thuis.

 

Andere artikelen
Uitslagen van de Clubzittingen op Stepbridge vanaf 16 juni 2021

Uitslagen van de Clubzittingen op Stepbridge vanaf 16 juni 2021

Op 22 september is de zitting opnieuw gewonnen door Anke en Nico. Zie hier de uitslag. Op 15...

08/09/2021 - Gilbert Rattink
Hartencursus, gegeven door Piet Lagas

Hartencursus, gegeven door Piet Lagas

Piet Lagas geeft van 20 september tot half december 2021 bridgeles: Hartencursus. Met deze...

16/08/2021 - Hennie Lagas-Knoester
Vierde van boven in de 2e divisie paren

Vierde van boven in de 2e divisie paren

Ernst en Paul deden samen met Frank van Gorp mee aan de parenwedstrijd in de 2e divisie. Paul deelt...

03/05/2021 - Paul Tijssen